Siden 1945

Elmegaarden

Elmegaarden

 

Elmegården er en gammel familiedrevet gård, som er gået i arv gennem tre generationer siden 1945. I 1980 overtog vi gården, som dengang bestod af meget gamle og meget små driftsbygninger og kun 12 ha jord.
Siden er der blevet bygget en del om og tilkøbt genbogården, hvilket gør at gården i dag råder over et funktionelt produktionsapparat på omkring 130 ha jord.
Den drives i dag af Ryon Petersen, som er sønnen af gården, og Lisbeth hans kone. Sammen har de to børn Lasse og Louise, som selvom de ikke længere bor på gården stadig tager del i de mange opgaver. Louise er flyttet ind i det gamle hovedhus på Lindegården med sin mand Jacob og 5. generation på gården bestående af Tilde og Theo.

Nabogården

 

Udgangspunktet for Elmegaarden, som vi driver den i dag, blev i 1992, hvor genbo gården Lindegård blev opkøbt. Lindegård er blevet restaureret igennem årene og danner i dag rammerne for vores festlokaler, bondegårdsferie og stalden med gårdens ”klappe-dyr”.

Landbruget

 

Jorden omkring gården dyrkes med byg, hvede, havre og græs. En meget stor del af vores jord (ca. 50 ha) ligger i et miljøfølsomt område, og det betyder, at der ikke må sprøjtes og gødes på disse arealer. På netop disse arealer græsser vores herefordbesætning bestående af ca. 150 kreaturer og vores moderfårsbesætning på 40 får og i sommermånederne deres 50-60 lam. Alle vores produktionsdyr er grundlaget for salget af kødprodukter i gårdbutikken og udgangspunktet for menuerne i vores festlokaler.

Kerneværdien på Elmegaarden er at gøre det så simpelt som muligt

 

Vi sætter en stor ære i at vores dyr trives, mens de er her. Det giver ikke kun tilfredsstillelse at se vores dyr trives, det smages også i kødet, som tydeligvis bærer præg af det frie liv, vores dyr lever. Næst efter vores dyr er det vigtigt for os at give vores kunder og besøgende en oplevelse, hver gang de kommer forbi. Vi dyrker princippet jord til bord, hvilket betyder, at vi så vidt muligt serverer kød, grøntsager, bær og mejeriprodukter fra vores egen produktion til arrangementer og i gårdbutikken.
Book ophold

Elmegaard ser frem til at byde jer velkommen
i unikke omgivelser. Hvis i har spørgsmål er i velkommen
til at skrive til os på: elmegaarden@elmegaarden.dk