Om Elmegaarden - Elmegården : Elmegården
Elmegården

Om Elmegaarden

img_5246

Elmegården er en gammel familiedrevet gård, som er gået i arv gennem tre generationer siden 1945. Den drives i dag af Ryon Petersen, som er sønnen af gården, og Lisbeth hans kone. Sammen har de to børn Lasse og Louise, som selvom de ikke længere bor på gården stadig tager del i de mange opgaver.

 

I 1980 overtog vi gården, som dengang bestod af meget gamle og meget små driftsbygninger og kun 12 ha jord. Siden er der blevet bygget en del om og tilkøbt genbogården, hvilket gør at gården i dag råder over et funktionelt produktionsapparat på omkring 130 ha jord.

 

Udgangspunktet for Elmegaarden, som vi driver den i dag, blev i 1992, hvor genbo gården Lindegård blev opkøbt. Lindegård er blevet restaureret igennem årene og danner i dag rammerne for vores festlokaler, bondegårdsferie og stalden med gårdens ”klappe-dyr”.

 


Jorden omkring gården dyrkes med byg, hvede, havre og græs. En meget stor del af vores jord (ca. 50 ha) ligger i et miljøfølsomt område, og det betyder, at der ikke må sprøjtes og gødes på disse arealer. På netop disse arealer græsser vores herefordbesætning bestående af ca. 150 kreaturer, vores 50 – 60 frilandsgrise samt vores moderfårsbesætning på 40 får og i sommermånederne deres 50-60 lam. Alle vores produktionsdyr er grundlaget for salget af kødprodukter i gårdbutikken og udgangspunktet for menuerne i vores festlokaler.

 

Udover vores mange produktionsdyr råder gården også over en lang række andre husdyr. Heste, kaniner, høns, geder, ænder, gæs, katte og hund som alle er med til at give en god oplevelse til både børn og voksne.

 

Kerneværdien på Elmegaarden er at gøre det så simpelt som muligt. Vi sætter en stor ære i at vores dyr trives, mens de er her. Det giver ikke kun tilfredsstillelse at se vores dyr trives, det smages også i kødet, som tydeligvis bærer præg af det frie liv, vores dyr lever. Næst efter vores dyr er det vigtigt for os at give vores kunder og besøgende en oplevelse, hver gang de kommer forbi. Vi dyrker princippet jord til bord, hvilket betyder, at vi så vidt muligt serverer kød, grøntsager, bær og mejeriprodukter fra vores egen produktion til arrangementer og i gårdbutikken.